skip to Main Content

TASTIFIT กะทิทางรอดโรคหัวใจ คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม

น.ส.ภิรมณ ชูประภาวรรณ และ น.ส.รวมวดี เลขะกุล สองนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด ริเริ่ม 4CARE ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารให้ชีวิตของผู้คนในสังคมดีขึ้น มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงพยายามที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบพื้นถิ่นไทยไปในคราวเดียวกัน จนสามารถตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของคนไทยได้ด้วย ‘เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช’ กะทิทางรอดจากโรคหัวใจ และคว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation awards 2021” ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

สำหรับที่มาของการสร้างสรรค์ผลิคภัณฑ์เพื่อสุขภาพนั้น น.ส.ภิรมณ ระบุว่า 4CARE พบปัญหาสำคัญที่ทำให้กว่า 600,000 ครอบครัว ไม่มีความสุขกับมื้ออาหาร เพราะโรคหัวใจ หลอดเลือด เบาหวาน และความดัน จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงไม่สามารถรับประทานเมนูอร่อยหอมมัน อย่างแกงเขียวหวาน แกงพะแนง หรือบัวลอยไข่หวาน ซึ่งมีกะทิจากมะพร้าวเป็นส่วนผสม อีกทั้ง 600,000 ครอบครัวนี้ยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย รวมแล้วมูลค่าทั้งประเทศเป็นเม็ดเงินสูงถึง 6,906 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข 16 ก.ย.61)

ดังนั้น จึงเกิดโปรเจกต์ ‘เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช’ จากน้ำมันรำข้าว ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 16 ปีก่อน โดยตั้งใจให้สามารถใช้ปรุงอาหารทดแทนการใช้กะทิจากมะพร้าว โดยยังคงรสชาติและรสสัมผัสหอมมัน ให้ผู้บริโภคอร่อยเสมือนใช้กะทิมะพร้าว แต่สารอาหารที่ได้ดีต่อหัวใจมากกว่า ดีต่อหัวใจและสุขภาพมากกว่า

น.ส.รวมวดี เลขะกุล กล่าวเสริมว่า เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช มีผลงานวิจัยรับรองว่ามีส่วนช่วยให้โคเลสเตอรอลรวมในร่างกายลดลงถึง 12% ในระยะเวลาเพียง 6 สัปดาห์ และไขมันอิ่มตัวต่ำกว่ากะทิมะพร้าว 3 เท่า ปัจจุบันกะทิธัญพืชได้รับความไว้วางใจจากนักโภชนาการและโรงพยาบาลกว่า 100 แห่ง มอบความสุขบนมื้ออาหารให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ การันตีความดีต่อหัวใจบนกล่องผลิตภัณฑ์ ด้วยสัญลักษณ์หัวใจสีแดง รับรองว่าเป็น ‘อาหารไทย หัวใจดี’ จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มากไปกว่านั้น Share Values ห่วงโซ่แห่งคุณค่าของ ‘เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช’ โดย 4CARE นอกจากปลายทางความสุขกายสบายใจของผู้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้น้ำมันรำข้าวของไทยเกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมถึง 8 เท่า เรียกได้ว่าผู้บริโภคและ 4CARE ได้ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดในวงกว้างทั้งระดับชุมชน สังคม และประเทศ

น.ส.ภิรมณ ชูประภาวรรณ และ น.ส.รวมวดี เลขะกุล สองนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด ริเริ่ม 4CARE ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารให้ชีวิตของผู้คนในสังคมดีขึ้น มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงพยายามที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบพื้นถิ่นไทยไปในคราวเดียวกัน จนสามารถตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของคนไทยได้ด้วย ‘เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช’ กะทิทางรอดจากโรคหัวใจ และคว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation awards 2021” ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

สำหรับที่มาของการสร้างสรรค์ผลิคภัณฑ์เพื่อสุขภาพนั้น น.ส.ภิรมณ ระบุว่า 4CARE พบปัญหาสำคัญที่ทำให้กว่า 600,000 ครอบครัว ไม่มีความสุขกับมื้ออาหาร เพราะโรคหัวใจ หลอดเลือด เบาหวาน และความดัน จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงไม่สามารถรับประทานเมนูอร่อยหอมมัน อย่างแกงเขียวหวาน แกงพะแนง หรือบัวลอยไข่หวาน ซึ่งมีกะทิจากมะพร้าวเป็นส่วนผสม อีกทั้ง 600,000 ครอบครัวนี้ยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย รวมแล้วมูลค่าทั้งประเทศเป็นเม็ดเงินสูงถึง 6,906 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข 16 ก.ย.61)

ดังนั้น จึงเกิดโปรเจกต์ ‘เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช’ จากน้ำมันรำข้าว ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 16 ปีก่อน โดยตั้งใจให้สามารถใช้ปรุงอาหารทดแทนการใช้กะทิจากมะพร้าว โดยยังคงรสชาติและรสสัมผัสหอมมัน ให้ผู้บริโภคอร่อยเสมือนใช้กะทิมะพร้าว แต่สารอาหารที่ได้ดีต่อหัวใจมากกว่า ดีต่อหัวใจและสุขภาพมากกว่า

น.ส.รวมวดี เลขะกุล กล่าวเสริมว่า เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช มีผลงานวิจัยรับรองว่ามีส่วนช่วยให้โคเลสเตอรอลรวมในร่างกายลดลงถึง 12% ในระยะเวลาเพียง 6 สัปดาห์ และไขมันอิ่มตัวต่ำกว่ากะทิมะพร้าว 3 เท่า ปัจจุบันกะทิธัญพืชได้รับความไว้วางใจจากนักโภชนาการและโรงพยาบาลกว่า 100 แห่ง มอบความสุขบนมื้ออาหารให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ การันตีความดีต่อหัวใจบนกล่องผลิตภัณฑ์ ด้วยสัญลักษณ์หัวใจสีแดง รับรองว่าเป็น ‘อาหารไทย หัวใจดี’ จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มากไปกว่านั้น Share Values ห่วงโซ่แห่งคุณค่าของ ‘เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช’ โดย 4CARE นอกจากปลายทางความสุขกายสบายใจของผู้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้น้ำมันรำข้าวของไทยเกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมถึง 8 เท่า เรียกได้ว่าผู้บริโภคและ 4CARE ได้ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดในวงกว้างทั้งระดับชุมชน สังคม และประเทศ

ด้วยความดีต่อใจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนี้ ทำให้ ‘เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช’ โดย 4CARE กลายเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิต ที่คว้ารางวัลมามากมายตั้งแต่ปี 2550 จนกระทั่งในปี 2564 ที่ผ่านมา อีกหนึ่งเครื่องยืนยันความสำเร็จของ 4CARE ‘เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช’ ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation awards 2021” ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม จัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตรระดับประเทศ

ทั้งนี้ รางวัล “7 Innovation awards 2021”เป็นเวทีเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัท Startup ไทยที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสินค้าบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับโลก

น.ส. รวมวดี เลขะกุล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ระบุว่า จนถึงวันนี้ ‘เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช’ มีส่วนช่วยสร้างรอยยิ้มและเสริมพลังความสุขให้กับคนไทยบนเมนูอาหารที่ชื่นชอบแต่ไม่ทำลายสุขภาพกว่า 8 ล้านมื้อต่อปี ความสำเร็จนี้ทำให้ทีมงาน 4CARE หัวใจพองโต เป็นแรงหนุนให้มุ่งมั่นส่งต่อสุขภาพดีทั้งกายและใจสู่ผู้บริโภคต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ discover.4care.co.th/ooq หรือ Facebook Official Page “TASTIFIT” https://www.facebook.com/Tastifit/ สั่งซื้อผ่านช่องทาง online ได้ทางเว็บไซต์ 4Care https://4care.co.th/low-fat-cooking-cream/

ด้วยความดีต่อใจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนี้ ทำให้ ‘เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช’ โดย 4CARE กลายเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิต ที่คว้ารางวัลมามากมายตั้งแต่ปี 2550 จนกระทั่งในปี 2564 ที่ผ่านมา อีกหนึ่งเครื่องยืนยันความสำเร็จของ 4CARE ‘เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช’ ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation awards 2021” ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม จัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตรระดับประเทศ

ทั้งนี้ รางวัล “7 Innovation awards 2021”เป็นเวทีเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัท Startup ไทยที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสินค้าบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับโลก

น.ส. รวมวดี เลขะกุล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ระบุว่า จนถึงวันนี้ ‘เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช’ มีส่วนช่วยสร้างรอยยิ้มและเสริมพลังความสุขให้กับคนไทยบนเมนูอาหารที่ชื่นชอบแต่ไม่ทำลายสุขภาพกว่า 8 ล้านมื้อต่อปี ความสำเร็จนี้ทำให้ทีมงาน 4CARE หัวใจพองโต เป็นแรงหนุนให้มุ่งมั่นส่งต่อสุขภาพดีทั้งกายและใจสู่ผู้บริโภคต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ discover.4care.co.th/ooq หรือ Facebook Official Page “TASTIFIT” https://www.facebook.com/Tastifit/ สั่งซื้อผ่านช่องทาง online ได้ทางเว็บไซต์ 4Care https://4care.co.th/low-fat-cooking-cream/

 

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top