skip to Main Content

“4CARE” คว้ารางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่น แห่งปี 2563 จากสถาบันป๋วย อีกหนึ่งเกียรติภูมิแห่งความตั้งใจแท้จริง

“4CARE” คว้ารางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่น แห่งปี 2563 จากสถาบันป๋วย อีกหนึ่งเกียรติภูมิแห่งความตั้งใจแท้จริง👏

ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด เข้ารับรางวัลหลายรางวัลอย่างต่อเนื่อง และความภูมิใจล่าสุด กับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่น🎉

4CARE ใส่ใจตั้งแต่ต้นทาง ให้ความสำคัญตั้งแต่คุณภาพชีวิต ความสุขของพนักงาน และการปลูกฝังให้พนักงาน ฟังเสียงของผู้บริโภค ไปจนถึงทุกกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มือผู้บริโภค เป้าหมายเพื่อความสุขมวลรวมในองค์กร และการสร้างสรรค์สินค้าที่ดีต่อสุขภาพโดยแท้จริง รางวัลอันทรงเกียรติทรงคุณค่าจากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับพันธมิตร 3 สถาบัน ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และสมาคมธนาคารไทย พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ 4CARE มุ่งมั่นพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทั้งดีและอร่อย เพื่อมอบความสุข ให้แก่ผู้บริโภค 4CARE ใส่ใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปฎิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ และ ให้เกียรติ ดูแลพนักงานในองค์กรให้มีความสุขในการทำงานร่วมกัน โดยเริ่มจากการรับฟัง มอบความรัก และความเข้าใจ ของผู้บริหาร ไปสู่การปลูกฝังให้พนักงานฟังเสียงความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ 4CARE มุ่งหวังให้องค์กร เกิดการเติบโต อย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมใจพัฒนาตนเองของพนักงานทุกคนและความตั้งใจส่งมอบสิ่งดี ๆ สู่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง

จากความสุขของพนักงาน ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ดี ๆ อาทิ TASTIFIT กะทิธัญพืชไขมันอิ่มตัวต่ำ และไม่มี คอเลสเตอรอล เป็นทางออกให้กับผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจให้สามารถรับประทานเมนูกะทิได้ BALANCE Cereal Drink ซีเรียลดื่มได้ ช่วยดูแลสุขภาพในวันที่เร่งรีบ มีไฟเบอร์สูง และพรีไบโอติกช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

คุณภิรมณ ชูประภาวรรณ Managing Director บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกตื่นเต้น และดีใจอย่างยิ่งที่ 4CARE ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ 4CARE ดำเนินการมาเข้าสู่ปีที่ 19 ตั้งแต่วันแรกที่เราก่อตั้ง 4CARE มุ่งหวังที่จะ พัฒนาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ดิฉันได้มีโอกาสดูเอกสารข้อตกลงร่วมกันในการก่อตั้ง บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด ซึ่งเขียนโดยดิฉันและคุณรวมวดี เลขะกุล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ใจความสำคัญของเอกสาร คือ เราทั้งสองมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ดำเนินธุรกิจเพียงเพื่อแสวงหาผลกำไร เราต้องการเป็นบริษัทที่ได้ทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เราปรารถนา ที่จะดูแลพนักงานอย่างเต็มที่ รวมถึงส่งเสริมแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลและการทำงานอย่างซื่อสัตย์จริงใจให้แก่พนักงาน และขอขอบคุณ คุณรวมวดี เลขะกุล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ที่เชื่อมั่นในแนวทางและเดินทางร่วมกันมาจนถึงวันนี้ ขอขอบคุณพนักงานทุกคนจากหัวใจที่ร่วมกันสร้างองค์กรให้เติบโตแข็งแรงอย่างในปัจจุบัน รวมถึงขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่เล็งเห็นความตั้งใจจริงนี้ ที่สำคัญขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรคู่ค้าทุกท่านที่สนับสนุน 4CARE อย่างดีมาโดยตลอด ดิฉันขอเป็นตัวแทนกล่าวคำมั่นสัญญาว่า 4CARE จะดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลตลอดไป”

อร่อยสุขภาพดี เริ่มต้นได้ทันทีกับ 4CARE

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของ 4CARE ได้ที่
https://4care.co.th/press-release-th
และ Facebook Official Page “4CARE ฟอร์แคร์”
https://www.facebook.com/4CARE
สั่งซื้อผ่านช่องทาง online ได้ทางเว็บไซต์ 4CARE
https://4care.co.th/

ที่มา : marketthink

“4CARE” คว้ารางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่น แห่งปี 2563 จากสถาบันป๋วย อีกหนึ่งเกียรติภูมิแห่งความตั้งใจแท้จริง👏

ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด เข้ารับรางวัลหลายรางวัลอย่างต่อเนื่อง และความภูมิใจล่าสุด กับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่น🎉

4CARE ใส่ใจตั้งแต่ต้นทาง ให้ความสำคัญตั้งแต่คุณภาพชีวิต ความสุขของพนักงาน และการปลูกฝังให้พนักงาน ฟังเสียงของผู้บริโภค ไปจนถึงทุกกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มือผู้บริโภค เป้าหมายเพื่อความสุขมวลรวมในองค์กร และการสร้างสรรค์สินค้าที่ดีต่อสุขภาพโดยแท้จริง รางวัลอันทรงเกียรติทรงคุณค่าจากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับพันธมิตร 3 สถาบัน ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และสมาคมธนาคารไทย พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ 4CARE มุ่งมั่นพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทั้งดีและอร่อย เพื่อมอบความสุข ให้แก่ผู้บริโภค 4CARE ใส่ใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปฎิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ และ ให้เกียรติ ดูแลพนักงานในองค์กรให้มีความสุขในการทำงานร่วมกัน โดยเริ่มจากการรับฟัง มอบความรัก และความเข้าใจ ของผู้บริหาร ไปสู่การปลูกฝังให้พนักงานฟังเสียงความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ 4CARE มุ่งหวังให้องค์กร เกิดการเติบโต อย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมใจพัฒนาตนเองของพนักงานทุกคนและความตั้งใจส่งมอบสิ่งดี ๆ สู่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง

จากความสุขของพนักงาน ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ดี ๆ อาทิ TASTIFIT กะทิธัญพืชไขมันอิ่มตัวต่ำ และไม่มี คอเลสเตอรอล เป็นทางออกให้กับผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจให้สามารถรับประทานเมนูกะทิได้ BALANCE Cereal Drink ซีเรียลดื่มได้ ช่วยดูแลสุขภาพในวันที่เร่งรีบ มีไฟเบอร์สูง และพรีไบโอติกช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

คุณภิรมณ ชูประภาวรรณ Managing Director บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกตื่นเต้น และดีใจอย่างยิ่งที่ 4CARE ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ 4CARE ดำเนินการมาเข้าสู่ปีที่ 19 ตั้งแต่วันแรกที่เราก่อตั้ง 4CARE มุ่งหวังที่จะ พัฒนาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ดิฉันได้มีโอกาสดูเอกสารข้อตกลงร่วมกันในการก่อตั้ง บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด ซึ่งเขียนโดยดิฉันและคุณรวมวดี เลขะกุล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ใจความสำคัญของเอกสาร คือ เราทั้งสองมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ดำเนินธุรกิจเพียงเพื่อแสวงหาผลกำไร เราต้องการเป็นบริษัทที่ได้ทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เราปรารถนา ที่จะดูแลพนักงานอย่างเต็มที่ รวมถึงส่งเสริมแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลและการทำงานอย่างซื่อสัตย์จริงใจให้แก่พนักงาน และขอขอบคุณ คุณรวมวดี เลขะกุล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ที่เชื่อมั่นในแนวทางและเดินทางร่วมกันมาจนถึงวันนี้ ขอขอบคุณพนักงานทุกคนจากหัวใจที่ร่วมกันสร้างองค์กรให้เติบโตแข็งแรงอย่างในปัจจุบัน รวมถึงขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่เล็งเห็นความตั้งใจจริงนี้ ที่สำคัญขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรคู่ค้าทุกท่านที่สนับสนุน 4CARE อย่างดีมาโดยตลอด ดิฉันขอเป็นตัวแทนกล่าวคำมั่นสัญญาว่า 4CARE จะดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลตลอดไป”

อร่อยสุขภาพดี เริ่มต้นได้ทันทีกับ 4CARE

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของ 4CARE ได้ที่
https://4care.co.th/press-release-th
และ Facebook Official Page “4CARE ฟอร์แคร์”
https://www.facebook.com/4CARE
สั่งซื้อผ่านช่องทาง online ได้ทางเว็บไซต์ 4CARE
https://4care.co.th/

ที่มา : marketthink

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top