skip to Main Content
Delicare Beverage Cream
Delicare Beverage Cream

เดลิแคร์ ครีมนมมิกซ์
ครีมนมสูตรสำเร็จสำหรับกาแฟและเครื่องดื่ม

MILK BEVERAGE CREAMER

หวาน มัน หอมกลิ่นนม

SWEET, CREAMY & MILKY-RICH

ช่วยให้กาแฟ หวานมัน กลมกล่อม

MAKE YOUR HOT COFFEE WELL ROUNDED CREAMY DELICIOUS

สูตรพิเศษสำหรับไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ บิงซู / คากิโกริ

READY & EASY TO USE FOR MAKING SOFT SERVE ICE CREAM, BINGSU, KAKIGORI

ลดความยุ่งยาก ในการสั่งสต๊อกสินค้า

REDUCED STOCKS

ใช้จากกล่องได้ทันที กล่องถือจับได้ เทใช้สะดวก

EASY-TO-USE & RECLOSABLE

ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมส่วนผสม ทุกวัน มีเวลาในการขายมากขึ้น

CONVENIENT & QUICK PREPARATION

เดลิแคร์ ครีมนมมิกซ์
ครีมสูตรสำเร็จสำหรับกาแฟและเครื่องดื่ม

MILK BEVERAGE CREAMER

หวาน มัน หอมกลิ่นนม

SWEET, CREAMY & MILKY-RICH

ช่วยให้กาแฟ หวานมัน กลมกล่อม

MAKE YOUR HOT COFFEE WELL ROUNDED CREAMY DELICIOUS

สูตรพิเศษสำหรับไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟ บิงซู / คากิโกริ

READY & EASY TO USE FOR MAKING SOFT SERVE ICE CREAM, BINGSU, KAKIGORI

ลดความยุ่งยาก ในการสั่งสต๊อกสินค้า

REDUCED STOCKS

ใช้จากกล่องได้ทันที กล่องถือจับได้
เทใช้สะดวก

EASY-TO-USE & RECLOSABLE

ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมส่วนผสม
ทุกวัน มีเวลาในการขายมากขึ้น

CONVENIENT & QUICK PREPARATION

HOW
TO BUY

หาซื้อได้ที่

4Care

BUY FROM 4CARE

ONLINE SHOPPING

Back To Top