fbpx
icon-1-1.png-1

ราคาดีที่สุด

พิเศษเฉพาะสมาชิก

icon-2.png

จัดส่งฟรี

เมื่อซื้อครบ 790 บาท

icon-5.png

กิจกรรมพิเศษ

เฉพาะสมาชิก

อร่อย สุขภาพดี เริ่มต้นได้ทันทีกับ 4CARE

เพราะเราใส่ใจว่าอาหารที่สุขภาพดีต้องอร่อย เราจึงวิจัยพัฒนาอาหารสุขภาพคุณภาพดีที่อร่อย

หลายคนมักคิดว่าอาหารเพื่อสุขภาพนั้นมีรสชาติที่ไม่อร่อย แต่ 4Care ให้ความสำคัญทั้งเรื่องของรสชาติและคุณประโยชน์ของอาหารไปควบคู่กัน ทำให้ทานง่ายและได้ประโยชน์

บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมอาหารเพื่อช่วยเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการรับรองมาตรฐานจากหลาย
แห่ง อาทิ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย, USDA ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีและปลอดสารก่อภูมิแพ้, มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และยังได้รับตราทางเลือกเพื่อสุขภาพด้วย

4CARE เพราะเราเชื่อว่า…สุขภาพดี เริ่มต้นที่การกิน

แบรนด์ผลิตภัณฑ์

icon-1-1.png-1

ราคาดีที่สุด

พิเศษเฉพาะสมาชิก

icon-2.png

จัดส่งฟรี

เมื่อซื้อครบ 790 บาท

icon-5.png

กิจกรรมพิเศษ

เฉพาะสมาชิก

อร่อย สุขภาพดี เริ่มต้นได้ทันทีกับ 4CARE

เพราะเราใส่ใจว่าอาหารที่สุขภาพดีต้องอร่อย เราจึงวิจัยพัฒนาอาหารสุขภาพคุณภาพดีที่อร่อย

หลายคนมักคิดว่าอาหารเพื่อสุขภาพนั้นมีรสชาติที่ไม่อร่อย แต่ 4Care ให้ความสำคัญทั้งเรื่องของรสชาติและคุณประโยชน์ของอาหารไปควบคู่กัน ทำให้ทานง่ายและได้ประโยชน์ 

บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมอาหารเพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการรับรองมาตรฐานจากหลายแห่ง อาทิ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย, USDA ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีและปลอดสารก่อภูมิแพ้, มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และยังได้รับตราทางเลือกเพื่อสุขภาพด้วย

4CARE เพราะเราเชื่อว่า…สุขภาพดี เริ่มต้นที่การกิน

สัญลักษณ์ที่แสดงว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรอง มาตรฐานการผลิต ตามระเบียบกลางของสหภาพยุโรป

สัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่เหมาะสม การลดหวาน มัน เค็ม เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ได้รับการรับรองจาก
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

แบรนด์ผลิตภัณฑ์

Scroll to Top