fbpx

รู้จักฟอร์แคร์

รู้จักฟอร์แคร์

INNOVATIVE HEALTH SOLUTIONS

เพราะ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด เชื่อว่า โภชนาการที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ

เราจึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ผนวกกับเทคโนโลยีล่าสุด มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหาร ที่ไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อย หากเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ อาทิ ฟอร์แคร์กะทิธัญพืช นวัตกรรมอาหารเพื่อทดแทนกะทิจากมะพร้าวโดยเราสร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัท พร้อมจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ความสำเร็จของฟอร์แคร์กะทิธัญพืช ก็ไม่ได้ทำให้เราหยุุดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เรายังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ผ่านความอร่อยในหลากหลายรูปแบบ  อาทิ ฟอร์แคร์ บาลานซ์ เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าว, ฟอร์แคร์ เฮลท์ตี้ครีม, เดลิแคร์ วิปปิ้งครีม ไลท์ ที่ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนนิยามของอาหารเพื่อสุขภาพให้กลายเป็นอาหารแห่งความสุขที่เต็ม เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและความทุ่มเทจากฟอร์แคร์

รางวัล และความสำเร็จ

ได้รับการรับรองจาก
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

สัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่เหมาะสม การลดหวาน มัน เค็ม เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การันตีความอร่อยด้วย Superior Taste
Award จาก International Taste Institute

INNOVATIVE HEALTH SOLUTIONS

เพราะ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด เชื่อว่า โภชนาการที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ

เราจึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ผนวกกับเทคโนโลยีล่าสุด มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหาร ที่ไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อย หากเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ อาทิ ฟอร์แคร์กะทิธัญพืช นวัตกรรมอาหารเพื่อทดแทนกะทิจากมะพร้าวโดยเราสร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัท พร้อมจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ความสำเร็จของฟอร์แคร์กะทิธัญพืช ก็ไม่ได้ทำให้เราหยุุดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เรายังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ผ่านความอร่อยในหลากหลายรูปแบบ  อาทิ ฟอร์แคร์ บาลานซ์ เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าว, ฟอร์แคร์ เฮลท์ตี้ครีม, เดลิแคร์ วิปปิ้งครีม ไลท์ ที่ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนนิยามของอาหารเพื่อสุขภาพให้กลายเป็นอาหารแห่งความสุขที่เต็ม เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและความทุ่มเทจากฟอร์แคร์

รางวัล และความสำเร็จ

image 46

ได้รับการรับรองจาก
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

image 47

สัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่เหมาะสม การลดหวาน มัน เค็ม เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

maxresdefault-2 1

การันตีความอร่อยด้วย Superior Taste Award
จาก International Taste Institute

การันตี ด้วยมาตรฐานระดับโลก

image 46

FSSC22000 V.5
สินค้าของบริษัทได้รับมาตรฐานคุณภาพ FSSC220000 ซึ่งเป็นมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของอาหารระดับโลก

AW-4Care Email Signature #Rev08_Create-05
AW-4Care Email Signature #Rev08_Create-05 (1)

USDA and Organic EU
สัญลักษณ์ที่แสดงว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรอง มาตรฐานการผลิต ตามระเบียบกลางของสหภาพยุโรป

maxresdefault-2 2

Carbon Footprint
สินค้าของบริษัท มีการประเมินและวัดผลกระทบจากกิจกรรมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ว่าที่มีต่อระบบสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนมากน้อยเพียงใด

maxresdefault-2 3

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

FSSC22000 V.5

สินค้าของบริษัทได้รับมาตรฐานคุณภาพ FSSC220000 ซึ่งเป็นมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของอาหารระดับโลก

USDA and Organic EU

สัญลักษณ์ที่แสดงว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรอง มาตรฐานการผลิต ตามระเบียบกลางของสหภาพยุโรป

Carbon Footprint

สินค้าของบริษัท มีการประเมินและวัดผลกระทบจากกิจกรรมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ว่าที่มีต่อระบบสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนมากน้อยเพียงใด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เส้นทาง ฟอร์แคร์

เส้นทาง ฟอร์แคร์

2017

ฟอร์แคร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลออกแบบเชิงนวัตกรรม
ด้านการออกแบบอาหาร ประจำปี 2560

2018

ฟอร์แคร์ รับรางวัล A.A Taste Award 2018
รางวัลด้านรสชาติอาหารของ 
A.A Taste Awards 2018

2019

ฟอร์แคร์ ร่วมประกวด Agri Plus Awards 2019 รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2563
จัดโดยสถาบัน อึ๊งภาภรณ์ ร่วมกับพันธมิตร

2021

เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช โดยบริษัท ฟอร์แคร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสังคม
7 INNOVATION Awards 2021

2021

ฟอร์แคร์ ได้รับรางวัลพระราชทาน
SMEs Excellence Award 2021
จาก TMA

2019

รางวัลชีวจิต Awards 2019 ในหมวด Guru’s pick สำหรับ Tastifit กะทิธัญพืช และ Balance น้ำนมข้าวออร์แกนิก และ Reader’s Vote สำหรับ Balane เครื่องดื่มดาร์กช็อกโกแลต ผสมคาเคาออร์แกนิก 

2021

ฟอร์แคร์ ประกวดวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562
รางวัลชมเชย กลุ่มอุตสาหกรรม เทสตี้ฟิต
เฟอร์บาริสตา ผลิตภัณฑ์สำหรับเติมเครื่องดื่ม

2022

ฟอร์แคร์ เข้ารับรับ
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2563
จัดโดยสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับพนธมิตร

Scroll to Top