fbpx

รู้จักฟอร์แคร์

รู้จักฟอร์แคร์

INNOVATIVE HEALTH SOLUTIONS

เพราะ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด เชื่อว่า โภชนาการที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ

เราจึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ผนวกกับเทคโนโลยีล่าสุด มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหาร ที่ไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อย หากเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ อาทิ ฟอร์แคร์กะทิธัญพืช นวัตกรรมอาหารเพื่อทดแทนกะทิจากมะพร้าวโดยเราสร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัท พร้อมจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ความสำเร็จของฟอร์แคร์กะทิธัญพืช ก็ไม่ได้ทำให้เราหยุุดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เรายังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ผ่านความอร่อยในหลากหลายรูปแบบ  อาทิ ฟอร์แคร์ บาลานซ์ เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าว, ฟอร์แคร์ เฮลท์ตี้ครีม, เดลิแคร์ วิปปิ้งครีม ไลท์ ที่ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนนิยามของอาหารเพื่อสุขภาพให้กลายเป็นอาหารแห่งความสุขที่เต็ม เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและความทุ่มเทจากฟอร์แคร์

รางวัล และความสำเร็จ

ได้รับการรับรองจาก
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

สัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่เหมาะสม การลดหวาน มัน เค็ม เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การันตีความอร่อยด้วย Superior Taste
Award จาก International Taste Institute

INNOVATIVE HEALTH SOLUTIONS

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้บริโภค

ที่ฟอร์แคร์ เราเป็นมากกว่าบริษัทผู้ผลิตอาหาร เราคือผู้พัฒนาที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และศิลปะของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค ด้วยทีมที่มีประสบการณ์ในเทคโนโลยีการอาหารและความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต เราจึงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพมาโดยตลอด 

ความมุ่งมั่น ความตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง และการให้ความสำคัญของคุณภาพสินค้า เป็นหัวใจของการทำธุรกิจของเรา เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง จนถึงการยึดมาตรฐานระดับสากลอย่างเคร่งครัดตลอดกระบวนการผลิต และการทำผลิตภัณฑ์ที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างแท้จริง เราให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของการทำงาน ด้วยแนวคิดธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกไปสู่มือผู้บริโภคเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจของเรา ที่จะสนับสนุนให้ทุกคนมีทางเลือกกับสิ่งที่ดีกว่า และการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสุขภาพดี

ด้วยประสบการณ์และความสามารถของทีม และนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาภายในบริษัทและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้เราสามารถสร้างวิสัยทัศน์ของเราให้เป็นจริง ตั้งแต่แนวคิดจนถึงผลิตภัณฑ์ ด้วยประสบการณ์การทำผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพมานานหลายปี เราจึงมีทีมนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ และศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารระดับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภายในบริษัท รวมถึงโรงผสมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของเราเอง จึงมั่นใจได้ว่าเรามีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถสร้างวิสัยทัศน์ของเราให้เป็นจริง ตั้งแต่แนวคิดจนออกมาเป็นสินค้าสู่มือผู้บริโภค

เราอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกัน ในภารกิจเพื่อทำให้โลกใบนี้มีสุขภาพที่ดีขึ้นไปกับเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริโภคที่กำลังมองหาตัวเลือกที่มีคุณภาพและใส่ใจสุขภาพ หรือพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันที่สนใจและกำลังอยากสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่ตลาดมาร่วมมือกับเรา เรายินดีต้อนรับทุกโอกาสในการเชื่อมโยง ร่วมพัฒนา และร่วมมือกันในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้บริโภคทุกคน


รางวัล และความสำเร็จ

Benefit_logo_600x600px-01

ได้รับการรับรองจาก
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

image 47

สัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่เหมาะสม การลดหวาน มัน เค็ม เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

maxresdefault-2 1

การันตีความอร่อยด้วย Superior Taste Award
จาก International Taste Institute

การันตี ด้วยมาตรฐานระดับโลก

image 46

FSSC22000 V.5.1
สินค้าของบริษัทได้รับมาตรฐานคุณภาพ FSSC220000 ซึ่งเป็นมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของอาหารระดับโลก

Revamp

USDA and Organic EU
สัญลักษณ์ที่แสดงว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรอง มาตรฐานการผลิต ตามระเบียบกลางของสหภาพยุโรป

maxresdefault-2 2

Carbon Footprint
สินค้าของบริษัท มีการประเมินและวัดผลกระทบจากกิจกรรมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ว่าที่มีต่อระบบสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนมากน้อยเพียงใด

maxresdefault-2 3

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

FSSC22000 V.5

สินค้าของบริษัทได้รับมาตรฐานคุณภาพ FSSC220000 ซึ่งเป็นมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของอาหารระดับโลก

USDA and Organic EU

สัญลักษณ์ที่แสดงว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรอง มาตรฐานการผลิต ตามระเบียบกลางของสหภาพยุโรป

Carbon Footprint

สินค้าของบริษัท มีการประเมินและวัดผลกระทบจากกิจกรรมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ว่าที่มีต่อระบบสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนมากน้อยเพียงใด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เส้นทาง ฟอร์แคร์

เส้นทาง ฟอร์แคร์

2017

ฟอร์แคร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลออกแบบเชิงนวัตกรรม
ด้านการออกแบบอาหาร ประจำปี 2560

2018

ฟอร์แคร์ รับรางวัล A.A Taste Award 2018
รางวัลด้านรสชาติอาหารของ 
A.A Taste Awards 2018

2019

ฟอร์แคร์ ร่วมประกวด Agri Plus Awards 2019 รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2563
จัดโดยสถาบัน อึ๊งภาภรณ์ ร่วมกับพันธมิตร

2021

เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช โดยบริษัท ฟอร์แคร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสังคม
7 INNOVATION Awards 2021

2021

ฟอร์แคร์ ได้รับรางวัลพระราชทาน
SMEs Excellence Award 2021
จาก TMA

2019

รางวัลชีวจิต Awards 2019 ในหมวด Guru’s pick สำหรับ Tastifit กะทิธัญพืช และ Balance น้ำนมข้าวออร์แกนิก และ Reader’s Vote สำหรับ Balane เครื่องดื่มดาร์กช็อกโกแลต ผสมคาเคาออร์แกนิก 

2021

ฟอร์แคร์ ประกวดวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562
รางวัลชมเชย กลุ่มอุตสาหกรรม เทสตี้ฟิต
เฟอร์บาริสตา ผลิตภัณฑ์สำหรับเติมเครื่องดื่ม

2022

ฟอร์แคร์ เข้ารับรับ
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2563
จัดโดยสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับพนธมิตร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top