fbpx

ODM
(ORIGINAL DESIGN MANUFACTURER)

ODM คืออะไร?

ODM (Original Design Manufacturing) คือบริการด้านการคิดค้น พัฒนา และผลิตสินค้าที่ครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสินค้าที่มีนวัตกรรมและตรงตามความต้องการของลูกค้า

ทำไมต้อง ODM แทน OEM?

  • พัฒนาสินค้านวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • มีผู้เชี่ยวชาญดูแลตั้งแต่การคิดค้น ออกแบบ ไปจนถึงควบคุมดูแลการผลิตสินค้า
  • สามารถลดต้นทุนได้ง่ายโดยย้ายฐานการผลิตไปยังที่ที่ต้นทุนต่ำกว่าได้ทั่วโลก

ทำไมต้อง ODM แทน OEM?

TURN YOUR IDEA INTO REALITY

พัฒนาสินค้านวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Professional Solution

มีผู้เชี่ยวชาญดูแลตั้งแต่การคิดค้น ออกแบบ ไปจนถึงควบคุมดูแลการผลิตสินค้า

Reasonable Cost

สามารถลดต้นทุนได้ง่ายโดยย้ายฐานการผลิตไปยังที่ที่ต้นทุนต่ำกว่าได้ทั่วโลก

WHAT PRODUCTS

BEVERAGE

ทำไมต้อง 4Care’s ODM

INNOVATIVE SCIENCE-BASED COMPANY

งานวิจัยเชิงลึก

สินค้าพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

พัฒนาอาหารทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์อาหารที่เชื่อว่าโภชนาการที่ดีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีและที่สำคัญต้องรสชาติอร่อย

ความสร้างสรรค์

บริการครบวงจรในที่เดียว ตั้งแต่คิดค้นสูตร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ควบคุมการผลิตและจัดส่งสินค้าได้ทั่วโลกตามที่ลูกค้ากำหนด

ทีมงานมีประสบการณ์

ประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้านวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 ปี

Scroll to Top